LENDING A HELPING HAND TO THE HOMELESS IN BROOKLYN

O nas

Misja organizacji ProLifHomeLess

Głównym zadaniem organizacji ProLifeHomeless jest propagowanie pomocy dla ludzi bezdomnych. Zwiększenie publicznej świadomości problemu bezdomności oraz strategiczne planowanie i effektywne działanie w kierunku jego zniwelowania.

O nas:

Grupa Pro-Life św. Wincentego a Paulo została powołana do życia 27 września 2003 r., w dzień swojego patrona, z mala grupa wolontariuszy kierowana przez Jana Pukianca oraz Marana Mellera obecnego prezydenta organizacji. Jest wspólnotą o charakterze chrześcijańskim, w jej szeregach mogą jednak znaleźć się wszyscy ludzie dobrej woli, niezależnie od wyznawanego światopoglądu, pragnący poświęcić swój wolny czas bezdomnym.

Swoim zasięgiem grupa Pro‑Life św. Wincentego a Paulo obejmuje tereny Greenpointu i Williamsburgu, gdzie koczuje blisko 30 bezdomnych Polaków. Władze miasta przeważnie rozmieszczają naszych rodaków w schroniskach na terenie całego Nowego Jorku (Bronx, Far Rockway), zamiast zgrupować bezdomnych Polaków w jednym miejscu. Dlatego też problem ciągle pozostaje nierozwiązany. Bez znajomości języka, wyobcowani, dyskryminowani – polscy bezdomni wracają na Greenpoint, by tam, w oparciu o własną grupę etniczną, przeżyć trudny zimowy czas.

Naszym ostatecznym celem jako organizacji jest rozszerzenie spectrum działalności, a zwłaszcza pomoc w resocjalizacji, by nasi bezdomni rodacy mogli szczęśliwie powrócić na łono swych rodzin. Nasze bieżące potrzeby to przede wszystkim powierzchnia, rodzaj świetlicy, gdzie nasi bezdomni mogli by odpocząć, umyć się, zmienić odzież itp. By osiągnąć zamierzone cele, zarówno te dalsze jak i bliższe, potrzeba nam większej liczby oddanych sprawie wolontariuszy, a także zwiększenia naszych zasobów finansowych.

Z waszą pomocą finansową i fizyczną lub jako donacja odzieży, jesteśmy w stanie pomóc efektywniej i pozytywnie wpłynąć na życie tych którzy mają trudności.